Sau khi làm vô thường bán thời gian

Sau lúc có tác dụng Vô Thường bán thời hạn thì tui “hot”

Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

Cảm ơn cô MMOC sẽ edit bìa nhaaa

Nguồn raw: Tấn Giang

Chuyển ngữ: Dú

Độ dài: 103 cmùi hương chính vnạp năng lượng + 1 phiên ngoại

Thể loại: Linch dị thần tai ác, giới giải trí, sảng văn, huyền học

Văn án:

Người sinh sống cho âm ti có tác dụng chức quan bé dại, được xưng là “Đi Vô Thường”*.

Bạn đang xem: Sau khi làm vô thường bán thời gian

Lan Hà lăn lộn vào giới vui chơi giải trí, dẫu vậy do không tồn tại “cơ” đề xuất vẫn dậm chân mãi sống con đường 38.

Hồi đầu new biết mình cần làm Vô Thường cung cấp thời gian, ăn uống cơm trắng âm phủ thì anh đã không đồng ý đấy, mãi cho đến lúc phân phát hiện ra… Ủa sao đi làm sống địa ngục nhưng mà còn khiến cho bản thân hót hòn họt ngơi nghỉ thế gian vậy nhỉ?

Lan Hà: Là tôi đây – Tên lưu giữ manh “độc địa” tuyệt nhất địa ngục, và lưu lượng nổi độc nhất vô nhị nhân gian.

Xem thêm: Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện

(*Chú thích: Đi Vô Thường – Trong Liêu Trai Chí Dị, thi thoảng âm ti đang sai tín đồ sinh sống trên nhân gian đi làm âm không đúng, có tác dụng kết thúc nhiệm vụ thì lại quay về cõi dương trần thì được Gọi là “Đi Vô Thường”.)

CẤM REPOST, CHUYỂN VER.

Đọc trên wattpad trên trên đây.

Chương 1Cmùi hương 2Cmùi hương 3
Chương thơm 4Chương 5Cmùi hương 6
Chương thơm 7Chương thơm 8Cmùi hương 9
Chương 10Cmùi hương 11Chương 12
Chương 13Chương thơm 14Chương thơm 15
Chương 16Chương 17Chương thơm 18
Chương thơm 19Cmùi hương 20Cmùi hương 21
Cmùi hương 22Chương 23Chương 24
Chương 25Cmùi hương 26Chương thơm 27
Cmùi hương 28Cmùi hương 29Cmùi hương 30
Cmùi hương 31Chương 32Chương thơm 33
Chương thơm 34Chương thơm 35Chương 36
Chương thơm 37Chương 38Cmùi hương 39
Chương thơm 40Cmùi hương 41Cmùi hương 42
Chương thơm 43Chương 44Chương thơm 45
Chương thơm 46Chương 47Cmùi hương 48
Chương thơm 49Chương thơm 50Chương 51
Chương 52Chương 53Chương thơm 54
Chương 55Chương 56Chương 57
Chương 58Chương 59Chương thơm 60
Cmùi hương 61Chương thơm 62Chương thơm 63
Chương 64Cmùi hương 65Chương 66
Chương thơm 67Chương 68Chương 69
Cmùi hương 70Chương thơm 71Chương thơm 72
Chương thơm 73Cmùi hương 74Chương thơm 75
Chương thơm 76Chương thơm 77Chương thơm 78
Chương thơm 79Cmùi hương 80Chương 81
Chương thơm 82Chương thơm 83Cmùi hương 84
Chương 85Chương thơm 86Cmùi hương 87
Cmùi hương 88Chương 89Chương 90
Chương 91Chương thơm 92Chương thơm 93
Chương 94Cmùi hương 95Chương 96
Chương thơm 97Chương thơm 98Cmùi hương 99
Chương 100Chương 101Chương 102
Chương 103
Phiên ngoại
PN 01PN 02

Hoàn