UNTITLED

Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu và có dấu
Ladykillah....Youngp Ilots............Em về đi...........Xin yêu mình em nguyện yêu mãi emThấy em tươi cười mãi làm lòng anh thấy vui..OhBên em 1 giây lòng anh xuyến xaoMuốn bước bên người mãi mà lòng đâu dám bước lênNgôi sao kia chứa bao yêu thương nghẹn ngào mà anh vội trao đến emCơn mưa kia bỗng qua ù a ù a khiến anh càng thêm yêu emMong em được cười mãi khi hoàng hôn buông rơi xuống anh mãi đứng bên emTình này xin trao hết đến với trái tim của em ...Đó..Ohooo...Muốn mong em bên em cầm tay đi suốt quãng đường còn lại của đôi taHát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em bài ca mãi trao emNgước lên cao trên cao vì sao ngàn mây ngàn gió đang cùng vào hòa quyệnMãi ..mãi ..mãi ..mãi yêu mình em.. bên emLàm người luôn yêu em..........Uh ườ u ươ..ơ ườ ơ.......Làm người luôn yêu em.......Oh oh oh ...ihiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiLà người luôn yêu emeee........Làm người luôn yêu em.e.e.e. Làm người luôn yêu em...e...m...oho... o ho..Ngô sao kia chứa bao yêu thương nghẹ ngào mà anh vội trao đến emCơn mưa đi bỗng qua ù oa ù oa khiến anh càng thêm yêu emMong em được cười mãi khi hoàng hôn buông rơi xuống anh mãi đứng bên emTình này xin trao hết đến với trái tim của em...Đó oh ho...

Bạn đang xem: Untitled

:Muốn mong em bên em cầm tay đi suốt quãng đường còn lại của đôi taHát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em bài ca mãi trao emNgước lên cao trời cao vì sao ngàn mây ngàn gió nắng cùng vào hòa quyệnMãi... mãi ...mãi... mãi yêu mình em.. bên emLàm người luôn yêu em..........:Mãi bên em bên em nah uh ô.................. .....Mãi bên em bên em nah uh ô……..Mãi bên em bên em ..yêu em..yêu e..e… oh ohMãi bên em bên em nah uh ô.................. .....Mãi bên em bên em nah mãi bên em Mã bên em bên em ..yêu em..yêu e..e…Cầm tay nói bao câu ân ái mong em hiểu cho con tim nhỏ nhoiVà em đó đã đón bình minh đi để anh sống để vượt qua bao nhiêu thăng chặng thời gianCứ đứng đó đi để anh được mãi bên ngườiCố kéo giấc mơ để anh được mãi bên ngườiVuốt mái tóc em anh ngỡ như anh đã thuộc về em......M-PT..Nah..n ah..nah...

Xem thêm: Lời Bài Hát: Cha Mẹ Con Xin Lỗi, Lời Bài Hát Cha Mẹ Con Xin Lỗi

: ...Muốn mong em bên em cầm tay đi suốt quãng đường còn lại của đôi taHát cho em câu ca tình yêu của anh tặng em bài ca mãi trao emNgước lên cao trời cao vì sao ngàn mây ngàn gió nắng cùng vào hòa quyệnMãi... mãi ...mãi... mãi yêu mình em.. bên emLàm người luôn yêu em..........( Làm người luôn yêu em..........)
*

ladykillah....youngp ilots............em ve di...........xin yeu minh em nguyen yeu mai emthay em tuoi cuoi mai lam long anh thay vui..ohben em 1 giay long anh xuyen xaomuon buoc ben nguoi mai ma long dau dam buoc lenngoi sao kia chua bao yeu thuong nghen ngao ma anh voi trao den emcon mua kia bong qua u a u a khien anh cang them yeu emmong em duoc cuoi mai khi hoang hon buong roi xuong anh mai dung ben emtinh nay xin trao het den voi trai tim cua em ...do..ohooo...muon mong em ben em cam tay di suot quang duong con lai cua doi tahat cho em cau ca tinh yeu cua anh tang em bai ca mai trao emnguoc len cao tren cao vi sao ngan may ngan gio dang cung vao hoa quyenmai ..mai ..mai ..mai yeu minh em.. ben emlam nguoi luon yeu em..........uh uo u uo..o uo o.......lam nguoi luon yeu em.......oh oh oh ...ihiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiila nguoi luon yeu emeee........lam nguoi luon yeu em.e.e.e. lam nguoi luon yeu em...e...m...oho... o ho..ngo sao kia chua bao yeu thuong nghe ngao ma anh voi trao den emcon mua di bong qua u oa u oa khien anh cang them yeu emmong em duoc cuoi mai khi hoang hon buong roi xuong anh mai dung ben emtinh nay xin trao het den voi trai tim cua em...do oh ho...:muon mong em ben em cam tay di suot quang duong con lai cua doi tahat cho em cau ca tinh yeu cua anh tang em bai ca mai trao emnguoc len cao troi cao vi sao ngan may ngan gio nang cung vao hoa quyenmai... mai ...mai... mai yeu minh em.. ben emlam nguoi luon yeu em..........:mai ben em ben em nah uh o.................. .....mai ben em ben em nah uh o……..mai ben em ben em ..yeu em..yeu e..e… oh ohmai ben em ben em nah uh o.................. .....mai ben em ben em nah mai ben em ma ben em ben em ..yeu em..yeu e..e…cam tay noi bao cau an ai mong em hieu cho con tim nho nhoiva em do da don binh minh di de anh song de vuot qua bao nhieu thang chang thoi giancu dung do di de anh duoc mai ben nguoico keo giac mo de anh duoc mai ben nguoivuot mai toc em anh ngo nhu anh da thuoc ve em......m-pt..nah..n ah..nah...: ...muon mong em ben em cam tay di suot quang duong con lai cua doi tahat cho em cau ca tinh yeu cua anh tang em bai ca mai trao emnguoc len cao troi cao vi sao ngan may ngan gio nang cung vao hoa quyenmai... mai ...mai... mai yeu minh em.. ben emlam nguoi luon yeu em..........( lam nguoi luon yeu em..........)