Mã Trường Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hcm

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã thỏa thuận ra mắt ban bố tuyển sinc hệ đại học năm 2021.

Bạn đang xem: Mã trường sư phạm kỹ thuật tp hcm


GIỚI THIỆU CHUNG

hcmute.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo báo cáo tuyển sinh năm 2021 ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cập nhật ngày 8 tháng 3 năm 2021)

1, Các ngành tuyển sinh

Các ngành tuyển chọn sinh năm 2021 ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh như sau:

Mã ngành: 7510301DChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510302DChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480108DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510303DChỉ tiêu: 140Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7520212DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống nhúng với IoTMã ngành: 7480118DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Robot và trí tuệ nhân tạoMã ngành: 7510209DChỉ tiêu: 20Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất đồ vật (Chất lượng cao Việt – Nhật)Mã ngành: 7510202DChỉ tiêu: 130Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510203DChỉ tiêu: 150Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510201DChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật công nghiệpMã ngành: 7520117DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật gỗ với nội thấtMã ngành: 7549002DChỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510102DChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580205DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7580302DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựngMã ngành: 7510106DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý và vận hành hạ tầngMã ngành: 7840110DChỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510205DChỉ tiêu: 200Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510206DChỉ tiêu: 100Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510208DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7480201DChỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kỹ thuật dữ liệuMã ngành: 7480203DChỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510601DChỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340301DChỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340122DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7510605DChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7340120DChỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7540204DChỉ tiêu: 70Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn inMã ngành: 7510801DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Mã ngành: 7210403DChỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: V01, V02, V07, V08
Mã ngành: 7580101DChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Kiến trúc nội thấtMã ngành: 7580103DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: V03, V04, V05, V06
Ngành Công nghệ đồ gia dụng liệuMã ngành: 7510402DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90
Mã ngành: 7510406DChỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7540101DChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7510401DChỉ tiêu: 90Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Mã ngành: 7810202DChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7210404DChỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: V01, V02, V07, V09
Mã ngành: 7140231DChỉ tiêu: 20Tổ hợp xét tuyển: D01, D96
Mã ngành: 7220201DChỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: D01, D96
Ngành Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510301CChỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510302NChỉ tiêu:Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật máy tính (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480108CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510303CChỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ sản xuất trang bị (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202CChỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (CLC Việt – Nhật dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510202NChỉ tiêu: 40Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510203CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC)Mã ngành: 7510201CChỉ tiêu: 140Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây cất (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510102CChỉ tiêu: 150Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510205CChỉ tiêu: 210Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt độ (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510206CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ báo cáo (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7480201CChỉ tiêu: 180Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510601CChỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Kế toán (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340301CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Thương thơm mại năng lượng điện tử (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7340122CChỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ may (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540204CChỉ tiêu: 90Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn in (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510801CChỉ tiêu: 90Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510406CChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7540101CChỉ tiêu: 90Tổ phù hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7510401CChỉ tiêu: 90Tổ thích hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90
Ngành Thiết kế thời trang và năng động (CLC dạy bằng tiếng Việt)Mã ngành: 7210404CChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển: 1. Toán thù, Anh, Vẽ TT, 2. Tân oán, Văn uống, Vẽ TT
Ngành Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510301AChỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510302AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480108AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với auto hóa (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510303AChỉ tiêu: 30Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chế tạo lắp thêm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510202AChỉ tiêu: 30Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510203AChỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510201AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn công trình gây ra (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510102AChỉ tiêu: 30Tổ thích hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn ô tô (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510205AChỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510206AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ đọc tin (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7480201AChỉ tiêu: 60Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Quản lý công nghiệp (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7510601AChỉ tiêu: 30Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90
Ngành Công nghệ thực phẩm (CLC dạy bằng tiếng Anh)Mã ngành: 7540101AChỉ tiêu: 30Tổ đúng theo xét tuyển: A00, B00, D07, D90

2, Các tổ hợp xét tuyển

Các khối thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM năm 2021 bao gồm:

Khối A00 (Toán thù, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Lý, Anh)Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)Khối D01 (Toán thù, Văn, Anh)Khối D07 (Tân oán, Hóa, Anh)Khối D90 (Toán, Anh, Khoa học trường đoản cú nhiên)Khối D96 (Toán thù, Anh, KHXH)Khối V01 (Tân oán, Vnạp năng lượng, Vẽ TT)Khối V02 (Toán, Anh, Vẽ TT)Khối V03 (Toán thù, Văn uống, Vẽ ĐT)Khối V04 (Toán thù, Lý, Vẽ ĐT)Khối V05 (Toán, Anh, Vẽ ĐT)Khối V06 (Văn uống, Anh, Vẽ ĐT)Khối V07 (Văn uống, Vẽ ĐT, Vẽ TT)Khối V08 (Vnạp năng lượng, Anh, Vẽ TT)Khối V09 (Toán thù, Vẽ ĐT, Vẽ TT)

3, Phương thức xét tuyển

Trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh tuyển chọn sinc theo các cách tiến hành xét tuyển chọn, bao gồm:

Pmùi hương thức 1: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

Trường xét tuyển chọn thẳng cùng ưu tiên xét tuyển chọn thẳng theo nguyên tắc của Sở GD&ĐT, gắng thể:

*
*

Phương thơm thức 2: Xét học bạ THPT

Xét tuyển học bạ dựa theo điểm TB 5 học kỳ (HK1 lớp 10 tới HK1 lớp 12) các môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Điều kiện xét tuyển về điểm xét tuyển xét riêng rẽ theo 3 nhóm như sau:

Nhóm trườngĐiều kiện xét tuyển
Trường trung học phổ thông chuyênĐTB 5 HK từng môn >= 6.0
Trường THPT Top 200ĐTB 5 HK từng môn >= 6.5
Các trường THPT còn lạiĐTB 5 HK từng môn >= 7.0

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh

Các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Nhân hệ số 2 môn Vẽ.

Xem thêm: Đặt Mua Vé Máy Bay Sài Gòn Quy Nhơn Giá Rẻ Chỉ Từ 190, Đặt Mua Vé Máy Bay Sài Gòn Đi Quy Nhơn Giá Rẻ

Điểm xét tuyển = (Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm học bạ tiếng Anh hoặc điểm vẽ x2) x3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Với các ngành có môn năng khiếu vẽ: Yêu ước Điểm TB học bạ 5 học kỳ từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển >= 6.0

Thí sinc đăng ký thi năng khiếu tại ĐHSPKT TPSài Gòn hoặc xét kết quả thi các trường Đại học Kiến trúc TPTP HCM, ĐH Mỹ thuật TPSài Gòn.

Phương thơm thức 3: Xét tuyển theo hiệu quả thi THPT năm 2021Điểm xét tuyển chọn = Điểm môn 1 + Môn 2 + Môn 3 (không nhân hệ số) + Điểm ưu tiênĐiểm xét tuyển chọn ngành tất cả môn hệ số 2 = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + 2x tiếng Anh/Điểm NK) x ba phần tư + Điểm ưu tiênCác ngành nhân thông số 2 bao gồm:Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Anh: Môn tiếng Anh thông số 2Ngành Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế giao diện, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: Môn Vẽ hệ số 2 Phương thơm thức 4: Xét kết hợp tác dụng thi trung học phổ thông 2021 với tổ chức thi riêng năng khiếu

Các ngành áp dụng: Thiết kế thời trang và năng động, Thiết kế giao diện, Kiến trúc, Kiến trúc thiết kế bên trong.

3, Hồ sơ cùng vẻ ngoài ĐK xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển

Thí sinc xét học bạ hoặc xét tuyển thẳng chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

Bản sao công bệnh học bạ THPTGiấy ghi nhận chứng từ Anh văn (trường hợp có)

Thời gian nộp hồ nước sơ: Tháng 3/2021

Phí xét tuyển: 10.000đ/nguyện vọng

Thí sinh nộp trực tiếp trên Phòng tuyển sinc của trường ĐHSPKT TPHCM.

HỌC PHÍ NĂM 2021 – 2022

Học mức giá ngôi trường Đại học tập Sư phạm Kỹ thuật TPHồ Chí Minh năm học 2021 – 2022 như sau:

Hệ đại trà: 18.500.000đ – đôi mươi.500.000đ/năm họcChương trình rất chất lượng bằng giờ đồng hồ Việt: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm họcChương trình rất tốt bởi tiếng Anh: 33.000.000đ/năm họcChương trình chất lượng cao Việt – Nhật: Học chương trình nhỏng hệ CLC giờ đồng hồ Việt + 50 tín chỉ giờ đồng hồ Nhật: 29.000.000đ – 31.000.000đ/năm học

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh các thủ tục tại: Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Sư phạm chuyên môn TPHCM

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Sư phạm tiếng Anh20.9323.0425.5
Thiết kế đồ dùng họatrăng tròn.42123.75
Thiết kế thời trang18.618.4422
Ngôn ngữ Anhtrăng tròn.522.324
Kinch doanh Quốc tế21.625
Tmùi hương mại năng lượng điện tửđôi mươi.422.425.4
Kế toán19.321.124.25
Công nghệ chuyên môn đồ vật tínhđôi mươi.622.925.75
Hệ thống nhúng cùng IoT25
Công nghệ thông tin21.823.926.5
Kỹ thuật dữ liệu19.122.224.75
Công nghệ nghệ thuật công trình xây dựng xây dựng19.421.323.75
Hệ thống chuyên môn công trình xây dựng19.222.75
Công nghệ kỹ thuật cơ khí21.122.925.25
Công nghệ sản xuất máytrăng tròn.0521.925
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử21.423.126
Công nghệ chuyên môn ô tô21.623.726.5
Công nghệ kỹ thuật nhiệt19.421.524.25
Năng lượng tái tạo18.852123.5
Robot với trí tuệ nhân tạo25.227
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửtrăng tròn.6522.825.4
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông19.6521.725.4
Công nghệ chuyên môn điều khiển cùng tự động hóa21.2523.526
Công nghệ kỹ thuật Hóa học2122.425.5
Công nghệ trang bị liệu17.818.5521.5
Công nghệ kỹ thuật môi trường18.351921.5
Quản lý công nghiệpđôi mươi.422.225.3
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng21.523.326.3
Công nghệ chuyên môn in18.620.323.5
Kỹ thuật công nghiệp19.119.823.5
Kỹ thuật y sinc (Điện tử Y sinh)19đôi mươi.7524
Công nghệ thực phẩmtrăng tròn.8522.225.25
Công nghệ vật tư dệt may18
Công nghệ maytrăng tròn.221.124
Kỹ nghệ mộc cùng nội thất1718.522
Kiến trúc18.6trăng tròn.3322.25
Kỹ thuật xây cất công trình giao thông16.3518.422
Quản lý xây dựng17.7đôi mươi.323.5
Quản trị nhà hàng quán ăn với hình thức nạp năng lượng uống19.221.424.25
Kỹ thuật thiếu phụ công16.718
Kiến trúc nội thất21.25
Chương trình chất lượng cao dạy bằng giờ đồng hồ Việt
Kế toán17.71921.5
Công nghệ chuyên môn trang bị tính18.921.223.75
Công nghệ thông tinđôi mươi.222.325.25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng17.418.621
Công nghệ nghệ thuật cơ khí19.521.423.75
Công nghệ chế tạo máy19trăng tròn.723.25
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử19.921.724.25
Công nghệ nghệ thuật ô tôđôi mươi.822.725.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt18.319.722
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử19.42123.5
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.919.522
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóađôi mươi.422.225
Công nghệ chuyên môn môi trường161719.5
Quản lý công nghiệp18.95đôi mươi.223.5
Công nghệ nghệ thuật in1718.220
Công nghệ thực phẩm19.22023.25
Công nghệ may17.918.221
Thiết kế thời trang22
Cmùi hương trình chất lượng cao dạy bằng giờ Anh
Công nghệ kỹ thuật thiết bị tính18.1trăng tròn.3522.5
Công nghệ thông tin2021.824.75
Công nghệ chuyên môn công trình xây dựng16.917.820
Công nghệ nghệ thuật cơ khí18.7trăng tròn.521.25
Công nghệ chế tạo máy18.219.521
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử19.42122
Công nghệ kỹ thuật ô tô20.221.824.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt17.618.0520
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử18.919.321
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử – viễn thông17.6518.420
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa19.921.523
Quản lý Công nghiệp18.521.25
Công nghệ thực phẩm18.4518.4521
Chương thơm trình rất tốt Việt – Nhật
Công nghệ nghệ thuật điện tử – viễn thông21
Công nghệ chế tạo máy21

video review ngôi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM