Không Dùng Được Phím Mũi Tên Trong Excel

Excel cho swellspell.xyz 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Xem thêm...Ít hơn

Có nhiều cách khác nhau để cuộn qua trang tính. Bạn có thể dùng các phím mũi tên, thanh cuộn hoặc chuột để di chuyển giữa các ô và di chuyển nhanh đến các vùng khác nhau của trang tính.

Bạn đang xem: Không dùng được phím mũi tên trong excel

Trong Excel, bạn có thể tận dụng tốc độ cuộn tăng, dễ dàng cuộn đến cuối dải ô và Mốc màn hình giúp bạn biết được mình đang ở đâu trong trang tính. Bạn cũng có thể sử dụng chuột để cuộn trong hộp thoại có danh sách thả xuống có thanh cuộn.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua trang tính

Để di chuyển giữa các ô trong trang tính, hãy bấm vào bất kỳ ô nào hoặc dùng các phím mũi tên. Khi bạn di chuyển đến một ô, ô đó sẽ trở thành ô ô hiện hoạt.

Để cuộn

Thực hiện như sau

Đến đầu và cuối phạm vi

Nhấn CTRL+phím mũi tên để cuộn đến đầu và cuối mỗi phạm vi trong một cột hoặc hàng trước khi dừng ở cuối trang tính.

Để cuộn đến đầu và cuối mỗi phạm vi trong khi chọn các phạm vi trước khi dừng ở cuối trang tính, nhấn CTRL+SHIFT+phím mũi tên.

Lên hoặc xuống một hàng

Nhấn SCROLL LOCK, rồi sử dụng phím MŨI TÊN LÊN hoặc phím MŨI TÊN XUỐNG để cuộn lên hoặc xuống một hàng.

Sang trái hoặc sang phải một cột

Nhấn SCROLL LOCK, rồi sử dụng phím MŨI TÊN TRÁI hoặc phím MŨI TÊN PHẢI để cuộn một cột sang trái hoặc phải.

Lên hoặc xuống một cửa sổ

Nhấn PAGE UP hoặc PAGE DOWN.

Sang trái hoặc phải một cửa sổ

Nhấn SCROLL LOCK, rồi nhấn giữ CTRL trong khi nhấn phím MŨI TÊN TRÁI hoặc MŨI TÊN PHẢI.

Một khoảng cách lớn

Nhấn SCROLL LOCK, rồi nhấn giữ đồng thời CTRL và phím mũi tên để nhanh chóng di chuyển qua những vùng lớn của trang tính.


Lưu ý: Khi SCROLL LOCK bật, Scroll Lock được hiển thị trên thanh trạng thái trong Excel. Nhấn phím mũi tên trong khi SCROLL LOCK bật sẽ cuộn lên hoặc xuống một hàng hoặc một cột sang trái hoặc phải. Để dùng các phím mũi tên để di chuyển giữa các ô, bạn phải tắt SCROLL LOCK. Để thực hiện điều đó, nhấn phím Scroll Lock (được gắn nhãn ScrLk) trên bàn phím của bạn. Nếu bàn phím của bạn không có phím này, bạn có thể tắt SCROLL LOCK bằng cách dùng Bàn phím Trên Màn hình. Để mở Bàn phím Trên Màn hình, bấm vào nút Bắt đầu trên màn hình Windows bàn làm việc của bạn và nhập Bàn phím Trên Màn hình. Để tắt SCROLL LOCK, bấm vào phím ScrLk, rồi đóng Bàn phím Trên Màn hình.


Dùng thanh cuộn để di chuyển qua trang tính

Nếu bạn không thấy thanh cuộn, hãy làm như sau để hiển thị chúng:

Bấm vào Tệp > Tùy chọn.

Trong Excel 2007, bấm vào nút swellspell.xyz Office ,

*
, rồi bấm vào Tùy Excel chọn.

Bấm Nâng cao, rồi dưới mục Tùy chọn hiển thị cho sổ làm việc này ,hãy đảm bảo chọn các hộp kiểm Hiển thị thanh cuộn ngang và Hiển thị thanh cuộn đứng, rồi bấm OK.

Bảng sau đây mô tả các cách khác nhau cho việc sử dụng các thanh cuộn để di chuyển qua một trang tính.

Để cuộn

Thực hiện như sau

Lên hoặc xuống một hàng

Bấm mũi tên cuộn

*
cuộn
*
trên thanh cuộn đứng để di chuyển trang tính lên hoặc xuống.

Sang trái hoặc sang phải một cột

Bấm mũi tên cuộn

*
cuộn
*
trên thanh cuộn ngang để di chuyển trang tính sang trái hoặc sang phải một cột.

Xem thêm: Xem Phim Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ Trọn Bộ Vietsub, Phim Cô Em Họ Bất Đắc Dĩ

Cuộn qua trang tính với tốc độ cuộn tăng

Trong khi cuộn, hãy nhấn và giữ chuột ở cuối màn hình xa nhất trong hơn 10 giây để tăng tốc độ cuộn.

Việc di chuyển chuột theo hướng ngược lại sẽ làm chậm tốc độ cuộn.

Lên hoặc xuống một cửa sổ

Bấm vào bên trên hoặc bên dưới hộp cuộn trên thanh cuộn đứng.

Sang trái hoặc phải một cửa sổ

Bấm vào bên trái hoặc bên phải của hộp cuộn trên thanh cuộn ngang.

Một khoảng cách lớn

Nhấn giữ SHIFT trong khi kéo hộp cuộn .


Lưu ý: 

Khi bạn sử dụng các hộp cuộn để di chuyển qua một trang tính, Excel sẽ hiển thị Mẹo Màn hình để cho biết số hàng hoặc chữ cái của cột (hoặc số, nếu kiểu tham chiếu R1C1 được xác định cho sổ làm việc) để bạn biết vị trí của mình trong trang tính.

Kích cỡ của hộp cuộn cho biết mức độ cân xứng của khu vực được sử dụng của trang tính hiển thị trong cửa sổ. Vị trí của hộp cuộn chỉ ra vị trí tương đối của vùng hiển thị trong trang tính.


Cuộn và thu phóng bằng chuột

Một số thiết bị chuột và các thiết bị trỏ khác, chẳng hạn như thiết bị trỏ swellspell.xyz IntelliMouse, có chức năng cuộn và thu phóng tích hợp sẵn mà bạn có thể sử dụng để di chuyển xung quanh và phóng to hoặc thu nhỏ trên trang tính hoặc bản trang tính biểu đồ. Bạn cũng có thể sử dụng chuột để cuộn trong hộp thoại có danh sách thả xuống có thanh cuộn. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn dành cho thiết bị trỏ của bạn.

Để

Thực hiện như sau

Cuộn lên hoặc xuống một vài hàng mỗi lần

Xoay con lăn tiến hoặc lùi.

Cuộn sang trái hoặc phải trong Windows

Nhấn giữ CTRL+SHIFT và xoay con lăn tiến hoặc lùi.

Cuộn qua trang tính với tốc độ cuộn tăng

Trong khi cuộn, hãy nhấn và giữ chuột ở cuối màn hình xa nhất trong hơn 10 giây để tăng tốc độ cuộn.

Việc di chuyển chuột theo hướng ngược lại sẽ làm chậm tốc độ cuộn.

Chuyển qua một trang tính

Nhấn và giữ nút con lăn, rồi kéo con trỏ ra khỏi dấu

*
di chuyển theo bất kỳ hướng nào bạn muốn cuộn. Để tăng tốc việc cuộn, di chuyển con trỏ ra khỏi dấu gốc. Để cuộn chậm lại, hãy di chuyển con trỏ đến gần dấu gốc hơn.

Tự động chuyển qua trang tính

Bấm vào nút con lăn, rồi di chuyển chuột theo hướng bạn muốn cuộn. Để tăng tốc việc cuộn, di chuyển con trỏ ra khỏi dấu gốc. Để cuộn chậm lại, hãy di chuyển con trỏ đến gần dấu gốc hơn. Để ngừng cuộn tự động, hãy bấm vào bất kỳ nút chuột nào.

Thu nhỏ hoặc Phóng to

Nhấn giữ CTRL trong khi xoay con lăn IntelliMouse tiến hoặc lùi. Tỷ lệ phần trăm của trang tính đã thu phóng được hiển thị trên thanh trạng thái.

Hiện chi tiết trong đại cương

Trỏ đến một ô tóm tắt dữ liệu trong viền ngoài, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi xoay con lăn về phía trước.

Ẩn chi tiết trong đại cương

Trỏ tới ô bất kỳ chứa dữ liệu chi tiết, rồi nhấn giữ SHIFT trong khi bạn xoay con lăn về phía sau.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.