Giải vở bài tập vật lí 6

Bài 22.1 trang 69 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.1 trang 69 sách bài tập vật lí 6. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy?

Xem lời giải


Bài 22.2 trang 69 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.2 trang 69 sách bài tập vật lí 6. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:

Xem lời giải


Bài 22.3 trang 69 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.3 trang 69 sách bài tập vật lí 6. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập vật lí 6

Xem lời giải


Bài 22.4 trang 69 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.4 trang 69 sách bài tập vật lí 6. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh có tiết diện khác nhau.

Xem lời giải


Bài 22.5 trang 69 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.5 trang 69 sách bài tập vật lí 6. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng 2.1.

Xem thêm: Soi Dàn Diễn Viên "Gia Đình Là Số Một" Phần 2 Phiên Bản Việt

Xem lời giải


Bài 22.6 trang 70 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.6 trang 70 sách bài tập vật lí 6. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34°C và trên 42°C?

Xem lời giải


Bài 22.7 trang 70 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.7 trang 70 sách bài tập vật lí 6. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng

Xem lời giải


Bài 22.8 trang 70 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.8 trang 70 sách bài tập vật lí 6. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo

Xem lời giải


Bài 22.9 trang 71 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.9 trang 71 sách bài tập vật lí 6. Hình vẽ nào trong hình 22.1 phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc đựng nước lạnh.

Xem lời giải


Bài 22.10 trang 71 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.10 trang 71 sách bài tập vật lí 6. Lí do nào sau đây là một trong những lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước?

Xem lời giải


Bài 22.11 trang 71 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.11 trang 71 sách bài tập vật lí 6. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 là

Xem lời giải


Bài 22.12 trang 71 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.12 trang 71 sách bài tập vật lí 6. Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của

Xem lời giải


Bài 22.13 trang 72 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.13 trang 72 sách bài tập vật lí 6. Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau

Xem lời giải


Bài 22.14 trang 72 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.14 trang 72 sách bài tập vật lí 6. Bảng sau đây ghi sự thay đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông.

Xem lời giải


Bài 22.15 trang 72 SBT Vật lí 6

Giải bài 22.15 trang 72 sách bài tập vật lí 6. Trong một phòng thí nghiệm, người ta dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ở ngoài trời, trong phòng và trong tủ có đặt đèn sấy

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*
Hỏi bài
*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép swellspell.xyz gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.