Em Đi Lấy Chồng Về Nơi Xứ Xa

Em đi lấy ông chồng về vị trí xứ đọng xa, Đêm ro điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây ttách, Phù sa nước nổi người ơi chớ về! Với màu sắc điên điển mê man, Vàng vào ánh nhìn che chở gót chân. Trót tmùi hương chung tình vợ ông xã, Nên bông điên điển nngơi nghỉ mang lại lòng vương vít. Tình tmùi hương em khó nhưng mà lường. Chồng ngay sát ko đem, em đem ck xa, Giờ đây nhớ bà bầu thương thơm phụ thân, Còn đâu nhưng nhàn nhã trở về bên thăm. Xa xăm nơi chốn bưng biền, Ăn bông mà điên điển, Nghiêng bản thân lưu giữ đât quê. Chồng xa em nặng nề mà về. Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em cạnh tranh cơ mà dzề Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó cơ mà dzề...!

Bạn đang xem: Em đi lấy chồng về nơi xứ xa


Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Hồ Cá Thủy Sinh Đơn Giản Và Hiệu Quả, Cách Tự Làm Hồ Thủy Sinh Đơn Giản Chỉ Với 10 Bước

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.