CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN CÓ ĐƠN VỊ LÀ


Bạn đang xem: Công của dòng điện có đơn vị là

*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị bộc lộ định phương pháp Ôm là:

*


Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Dịch Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật Chất Lượng Vượt Trội Hiện Nay

Cho đoạn mạch nlỗi mẫu vẽ trong những số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trngơi nghỉ (R = 28,4Omega ). Hiệu năng lượng điện nỗ lực giữa hai đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ cái năng lượng điện trong mạch có chiều và độ mập là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình mẫu vẽ. Mỗi pin tất cả suất điện hễ (E = 1,5V), năng lượng điện trnghỉ ngơi vào (r = 1Omega ). Điện trngơi nghỉ mạch ngoài (R = 3,5Omega ). Cường độ dòng năng lượng điện sinh hoạt mạch không tính là:


Cho mạch điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ bản tụ điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.